Αρχική Διοίκηση Τομείς Σπουδών Μουσικά Σύνολα Επικοινωνία Νέα-Ανακοινώσεις Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εκδηλώσεις ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΣΩ
Ο τομέας των κλασσικών σπουδών έχει τις εξής σχολές και τμήματα: 1) Σχολή Συνθέσεως και Ανωτέρων Θεωρητικών με τμήματα     Σύνθεσης, Φυγής, Αντίστιξης, Αρμονίας και Ενοργάνωσης. 2) Σχολή Ενοργάνου μουσικής με τμήματα     Πιάνου, Άρπας, Κιθάρας, Εγχόρδων, Πνευστών και     Κρουστών οργάνων. 3) Σχολή Φωνητικής μουσικής με τμήματα Μονωδίας      και Μελοδραματικής. 4) Σχολή Εκκλησιαστικής μουσικής με τμήμα Βυζαντινής μουσικής.