Αρχική Διοίκηση Τομείς Σπουδών Μουσικά Σύνολα Επικοινωνία Νέα-Ανακοινώσεις Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εκδηλώσεις
ΜΕΛΗ             Τα μέλη της Φιλαρμονικής διακρίνονται σε:                                                  α) τακτικά, β) δόκιμα και γ) μαθητευόμενα
α) Τακτικά μέλη είναι οι μουσικοί που αποδεδειγμένα έχουν την καλλιτεχνική επάρκεια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Φιλαρμονικής. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να ενταχθεί ως Τακτικό Μέλος, κατόπιν αιτήσεως του, δοκιμάζεται από τον Αρχιμουσικό και Επιτροπή αντίστοιχων καθηγητών που θα συστήσει ο Αρχιμουσικός και η Διοικούσα Επιτροπή. Τα τακτικά μέλη είναι αμειβόμενα. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της Διοικούσας Επιτροπής και του Αρχιμουσικού.
β) Τα Δόκιμα μέλη είναι οι προχωρημένοι και με ικανή καλλιτεχνική επάρκεια μαθητές που όμως δεν αμείβονται. Τα Δόκιμα μέλη κατόπιν ευδοκίμου υπηρεσίας στην Φιλαρμονική, μπορούν με αίτησή τους ή κατόπιν προτάσεως του Αρχιμουσικού να προαχθούν σε Τακτικά. Στην περίπτωση αυτή και εάν δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους στο Βυζάντειο Ωδείο παύουν να τυγχάνουν της απαλλαγής των διδάκτρων. Η προαγωγή γίνεται κατόπιν δοκιμασίας ενώπιον του Αρχιμουσικού και ειδικών καθηγητών.
Συνέχεια