Αρχική Διοίκηση Τομείς Σπουδών Μουσικά Σύνολα Επικοινωνία Νέα-Ανακοινώσεις Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εκδηλώσεις Συνέχεια
Η συμμετοχή των σπουδαστών του ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ στην χορωδία είναι υποχρεωτική  από το πρώτο έτος της Μέσης των οργάνων, της Μονωδίας και της Αντίστιξης. Η φοίτηση είναι για τους σπουδαστές των οργάνων τουλάχιστον διετής και για τους σπουδαστές της Μονωδίας υποχρεωτική μέχρι τέλους των σπουδών καθώς και για τους σπουδαστές της αντίστιξης. Η συμμετοχή στη χορωδία μπορεί να ξεκινήσει και πριν την πρώτη Μέση του οργάνου, ύστερα από απόφαση της Δ/νσης.  Σε αυτή την περίπτωση, η τελική υποχρεωτική βαθμολόγηση γίνεται τουλάχιστον μετά το τέλος του πρώτου έτους της Μέσης. ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ                                                                                 Η χορωδία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και την διδαχή της Χορωδιακής Μουσικής στο περιβάλλον του Δήμου Μεγαρέων, καθώς και την προβολή της ελληνικής μουσικής στο εσωτερικό και το εξωτερικό όπως επίσης και την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγαρέων σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς χορωδιακές εκδηλώσεις.                              Η Χορωδία αποτελεί μια καλλιτεχνική κυψέλη στο Δήμο Μεγαρέων και υποδέχεται στους κόλπους της νέα μέλη  για την στελέχωση της τα οποία είναι ικανά να ανταποκριθούν στις σχετικές δοκιμασίες και απαιτήσεις της. Η συμμετοχή των χορωδών οι οποίοι δεν αποτελούν σπουδαστές του Βυζάντειου  Ωδείου, είναι εθελοντική.
ΧΟΡΩΔΙΑ