Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ» του Δήμου Μεγαρέων καθώς και το παράρτημα του στη Νέα Πέραμο συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 12/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. και την υπ’ αριθμόν 467/2011 απόφαση Δημάρχου Μεγαρέων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1854/Β΄/2011 & 1087Β΄/2012. Ως μουσικό ίδρυμα διέπεται από τη νομοθεσία περί Ωδείων  και κάθε άλλο σχετικό νόμο ή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,                 όπως ισχύει κάθε φορά. Αποστολή και στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητος μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ικανοποίηση που προσφέρει η μουσική εκτέλεση και μεταδίδοντας σε όλους τους μαθητές μας την αγάπη για την μουσική. Στελεχωμένο από μια επίλεκτη ομάδα καθηγητών καλύπτει όλο το φάσμα των μουσικών σπουδών, στους τομείς της ενόργανης, φωνητικής και θεωρητικών της μουσικής. Πρόεδρος Δ.Σ. Κορώσης Σπυρίδων Διοικούσα Επιτροπή Καστάνη-Πούλου Αικατερίνη Πανταζής Αναστάσιος Σαμούρη Ελευθερία Διευθυντής Σ. Ι. Μπερδελής
Αρχική Διοίκηση Τομείς Σπουδών Μουσικά Σύνολα Επικοινωνία Νέα-Ανακοινώσεις Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εκδηλώσεις Διοίκηση