Αρχική Διοίκηση Τομείς Σπουδών Μουσικά Σύνολα Επικοινωνία Νέα-Ανακοινώσεις Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εκδηλώσεις Επόμενη
γ) Τα μαθητευόμενα μέλη είναι όσοι σπουδαστές πνευστών οργάνων  του Ωδείου, επιθυμούν να ενταχθούν στην Φιλαρμονική του Δήμου  Μεγαρέων και τα οποία απαλλάσσονται  από την καταβολή διδάκτρων  για το 1ο έτος. Τα μαθητευόμενα μέλη είναι οι μαθητές του Βυζάντειου Ωδείου που σπουδάζουν και μετά τον πρώτο χρόνο δοκιμάζονται για να προαχθούν σε Δόκιμα μέλη. Όλοι οι σπουδαστές της Φιλαρμονικής μέχρι το πρώτο έτος των σπουδών είναι μαθητευόμενα μέλη. Μετά το πρώτο έτος δοκιμάζονται από τον Αρχιμουσικό και τους αντίστοιχους καθηγητές για να κριθούν προακτέοι ή όχι σε Δόκιμα μέλη. Σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνεται η δοκιμασία στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του επόμενου διδακτικού έτους. Αν και πάλι αποτύχουν τότε διαγράφονται και οφείλουν τα δίδακτρα  του τελευταίου εξαμήνου στο Βυζάντειο Ωδείο.  Τα μαθητευόμενα μέλη με την προαγωγή τους σε Δόκιμα υποχρεούνται στην παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων της Φιλαρμονικής. Σε περίπτωση άρνησης ή 3 συνεχόμενων αδικαιολόγητων απουσιών αποβάλλονται και οφείλουν τα έως τότε δίδακτρα στο Βυζάντειο Ωδείο. Σε περίπτωση αποχώρησης από την Φιλαρμονική και συνέχισης των σπουδών στο «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ ΩΔΕΙΟ», τότε οφείλει να καταβάλλει κανονικά τα δίδακτρα.