Αρχική Διοίκηση Τομείς Σπουδών Μουσικά Σύνολα Επικοινωνία Νέα-Ανακοινώσεις Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εκδηλώσεις
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, με καθηγητές μουσικής, για τις ανάγκες του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματος του στην Ν. Πέραμο σύμφωνα με την κάτωθι   Το σχετικό έντυπο αιτήσεως είναι διαθέσιμο