Αρχική Διοίκηση Τομείς Σπουδών Μουσικά Σύνολα Επικοινωνία Νέα-Ανακοινώσεις Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εκδηλώσεις
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΟΡΩΔΩΝ 1. Η χορωδία συγκροτείται από μέλη κατοίκους του Δήμου Μεγαρέων αλλά και από ετεροδημότες. Οι χορωδοί θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα φωνητικά προσόντα. 2. Η εγγραφή νέων μελών γίνεται κατόπιν αιτήσεως και ακροάσεως από τον Διευθυντή της Χορωδίας. 3. Η απόδοση κάθε μέλους της χορωδίας ελέγχεται περιοδικά και οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο από τον Διευθυντή της Χορωδίας. 4. Τα μέλη τα οποία κρίνονται ανεπαρκώς προετοιμασμένα δεν λαμβάνουν μέρος στην επόμενη εμφάνιση της χορωδίας.
Συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από 6 έως 17 ετών, και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μικρότερα. Είναι φυτώριο της μικτής χορωδίας και από 16 ετών και άνω μπορούν να λαμβάνουν μέρος και στην μικτή, αναλόγως των αναγκών της. Για την παιδική χορωδία ισχύουν τα λοιπά άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας και Οργάνωσης Σπουδών του Βυζάντειου Ωδείου.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΙΣΩ